Archief 2013/ 2014

mei 2014 Kunst Achter Dijken muziek samen met Bob Driessen en band. Pingjum
10 mei Opening “Kunst Achter Dijken ” Pingjum
2 juni Pracht dag Bolsward
29 juni Opening kaatspartij Jonge Fammen Mantgum
22 juli Optreden Boulevard Makkum
4 sept Optreden start, laatste simmerjûnkuier Pingjum
  2012, 2011, 2010, 2009