Optreden 29 juni 2011
samen met het korps van Witmarsum